Zpracování osobních údajů


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 14. 7. 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím
www.catelli.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

• jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;

 naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;

 nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;

 přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;

 respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

 Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.


1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: 

1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulá
řů

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Účty sociálních médií

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.2 Platby

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.3 Registrace účtu

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Účty sociálních médií

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.4 Zasílání informačních bulletinů

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.5 Podpora služeb nebo produktů, které zákazník chce koupit nebo zakoupil

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.6 Plnění zákonných povinností

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.7 Sestavování a analýza statistik pro zlepšení webových stránek.

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Fotky

Účty sociálních médií

Telefonní číslo


Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


1.8 Nabídka přizpůsobených produktů a služeb.

K tomuto účelu používáme následující údaje:


Jméno, adresa a město

E-mailová adresa

Finanční údaje

Datum narození

Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet

Pohlaví

IP adresa

Umístění

Chování návštěvníka

Fotky

Účty sociálních médií

Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:


Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.


2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme pouze se zpracovateli a dalšími třetími stranami, pro které musí být získán souhlas. Jedná se o následující stranu nebo strany:

Všechny přepravní společnosti uvedené v posledním kroku košíku při výběru příslušného přepravce.


3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies. 

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.


4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.


5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.


6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.


7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:


Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.

Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.

Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.


8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


9. Kontaktní údaje

H&Rmoney reality s.r.o.
se sídlem: Sládkova 372/8,
Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava,
zapsaná do obchodního rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 57189.