Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODU www.catelli.cz 

  1. ÚVOD

H&Rmoney reality s.r.o.  IČO: 02070529, DIČ:02070529, Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 OSTRAVA (dále jen „PRODEJCE“), nabízí ke koupi oděvní zboží včetně moderní reklamy dle přání našich klientů. Zabývá se zhotovením reklamních nápisů a potisků na textil či automobil. Výroba firemních log, dresů pro sportovní kluby, dárkové předměty širokého spektra prostřednictvím webových stránek www.catelli.cz (dále jen „OBCHOD“ nebo „WEBOVÉ STRÁNKY“).

Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.

Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „KUPUJÍCÍ“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.

Informace o jednotlivém zboží na Webových stránkách, zejména o vlastnostech (barva, materiál, velikost, určení využití apod.) a ceně, jsou součástí nabídky k uzavření Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek.

 

  1. PRAVIDLA NÁKUPU

Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícími prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícími na Webových stránkách nebo na telefonním čísle +420 774 319 941  (dále jen „SMLOUVA“) a umožňuje zřízení uživatelského účtu pro snadnější nákup.

Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný uživatel je povinen o změně těchto údajů Prodávajícího bezodkladně informovat.

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků Webových stránek, s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy anebo mu KUPUJÍCÍ UDĚLÍ SOUHLAS k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů). Kupující má rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení.

Kupující se zavazuje:

-               využívat služeb Obchodu způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje jeho řádný chod, neomezuje ostatní zákazníky a neztěžuje správu Webových stránek

-               neumísťovat na Webových stránkách nevyžádaná obchodní sdělení a obsah zakázaný právními předpisy.  

 

III. OBJEDNÁVKA

Prodávající přijímá objednávky prováděné prostřednictvím Webových stránek nepřetržitě. Objednávky prováděné telefonicky jsou přijímány od pondělí - čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin. Zpracování objednávek provedených  mimo pracovní dny provádí Prodávající během prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla objednávka provedena.

Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrace vlastního uživatelského účtu (tzv. nákup bez registrace).

Prodej v Obchodě Prodávajícího je realizován pro fyzické osoby i pro OSVČ či firmy.

Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Objednat“. Po kliknutí následuje proces objednávky v 6 krocích (dále jen „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ“).

-  v  1. kroku Možnosti objednávky: má kupující možnost provést nákup jako registrovaný zákazník nebo jako objednávku nepřihlášeného zákazníka. Kliknutím na pole pokračovat se zákazník posune na další krok.

-  ve 2. kroku při zaregistrování zákazníka se ve druhém kroku vyplní účet a fakturační údaje. V případě neregistrovaného zákazníka se ve druhém kroku vyplní pouze fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury. Kliknutím na pole pokračovat se zákazník posune na další krok.

-  ve 3. kroku Adresa dodání:  v případě, že adresa dodání je stejná jako fakturační údaje, krok 3 se nevyplňuje. Zda se adresa liší, vyplní se jiná adresa dodání. Kliknutím na pole pokračovat se zákazník posune na další krok.

- ve 4. kroku Způsob dopravy: má kupující možnost si vybrat způsob dopravy za jednotnou cenu nebo osobní vyzvednutí v obchodě na adrese Ostřešany 243, Pardubice 53002. Kliknutím na pole pokračovat se zákazník posune na další krok.

- 5. krok Způsob platby: má zákazník dvě možnosti na výběr a to bankovním převodem či dobírkou. Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 5. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit. Kliknutím na pole pokračovat se zákazník posune na další, poslední 6. krok.

- 6. krok Potvrzení objednávky: se kupujícímu zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Potvrdit objednávku“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.

Do okamžiku kliknutí na pole „Potvrdit objednávku“ má Kupující možnost  měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své kontaktní a fakturační údaje, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, seznam objednaného zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží a kontaktní údaje Kupujícího.

Pokud Kupující objednává zboží prostřednictvím telefonu, sdělí Prodávajícímu veškeré údaje nezbytné pro realizaci objednávky. Je-li dohodnut předmět a podmínky koupě, Prodávající pošle Kupujícímu Rekapitulaci objednávky na e-mail Kupujícího. Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření Smlouvy. Náklady na komunikaci při objednávce telefonem nese Kupující podle tarifu svého telefonního operátora. Před provedením telefonické objednávky je Kupující dotazován, zda-li se v dostatečném časovém předstihu seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Skutečnost, že se Kupující seznámil s Obchodními podmínkami Prodávajícího, musí potvrdit emailem nebo poštou.

Prodávající není povinen zpracovat objednávku v případě, že:

- kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje nebo tyto údaje nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě

- zákazník obdrží upozornění k zaplacení platby. Zda takto neučiní do 7 pracovních dnů dochází k anulování objednávky. 

 V případě, že se zboží v mezidobí do zpracování objednávky (odeslání zboží Kupujícímu) stane nedostupným, má Prodávající možnost od Smlouvy odstoupit (objednávku zrušit/stornovat bez udání důvodu. O zrušení objednávky Kupujícího bezodkladně uvědomí emailem.

Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat. 

 

  1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Termín odeslání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím – nejdéle do 10 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit a informuje Kupujícího o této změně v původní lhůtě pro doručení zboží.

Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím České pošty a.s. Při způsobu platby bankovním převodem může Prodávající odložit odeslání zboží až do chvíle připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

Všechny zásilky zboží doručované podle těchto Obchodních podmínek jsou pojištěny.

Prodávající archivuje informace o uzavřených Smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u Prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto Kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14ti dnů od obdržení požadavku.

 

  1. CENY A ZPŮSOBY PLATBY

Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.

Kupující volí mezi následujícími způsoby plateb:

-  v hotovosti České poště a.s. v místě doručení (na dobírku),

-  bankovním převodem. Pokyny k bankovnímu převodu obdrží každý kupující prostřednictvím potvrzovacího e-mailu zákazníkovi. V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě stanovené v bodě III. od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování objednávky. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího. 

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

 

  1. ZÁRUKA, REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží nabízené v Obchodě je zaručeně nové.
Každá věc zakoupená v Obchodě může být reklamována v zákonem určené lhůtě 2 let.  Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem dostupným ke stažení na Webových stránkách a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: H&L promotion - Ostřešany 243, Pardubice, 530 02.

-  Prodávající potvrdí reklamaci do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zásilky Prodávajícímu.

V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.
Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy a je-li to možné, sepíše v přítomnosti doručovatele protokol o poškození zboží během přepravy, nechá si jej dopravcem potvrdit, a následně jej předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.
Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 30 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: H&L promotion, Ostřešany 243, Pardubice 53002. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Prodejní hodnota zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu nejpozději do 15 kalendářích dnů (od převzetí na našem reklamačním oddělení), na Kupujícím uvedené číslo bankovního účtu.
Prodávající je povinen Kupujícího informovat o odstoupení od Smlouvy.

 

VII. UŽIVATELSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY

Osobní údaje Kupujících uvedené během registrace uživatelského účtu do Obchodu jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zpracovávány Prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely, dá-li k tomu Kupující souhlas. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout povolení k jejich zpracovávání nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány porušením právních předpisů anebo jsou již zbytečné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má rovněž právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení (včetně newsletteru).

Kupující s registrovaným uživatelským účtem, jsou automaticky informováni o změnách Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu.

Registrovaný uživatelský účet je Kupující oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím Webových  stránek.

Technické předpoklady pro nákup prostřednictvím Obchodu a registraci uživatelského účtu jsou: (i) odpovídající hardware a (ii) přístup k internetové síti, (iii) funkční internetový prohlížeč a (iv) účet elektronické pošty.

Reklamace týkající se funkčnosti Webových stránek lze zasílat na emailovou adresu zákaznické podpory Obchodu (emailová adresa: catelli@realharmony.cz) nebo uplatnit na telefonním čísle: +420 774 319 941. Reklamace by měla obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele Webových stránek a předmět reklamace. Prodávající odstraní závady v co nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován e-mailem.

Kupující je srozuměn s tím, že v závislosti na nastavení internetového prohlížeče Kupujícího mohou být do počítačového systému uloženy soubory cookies, které nejsou součásti obsahu služeb poskytovaných Obchodem, a které umožňují později identifikovat Kupující přicházející na stránky Obchodu a umožnit jim jednodušší využívání Obchodu. Tyto soubory zároveň sledují pohyb Kupujících na stránkách Obchodu. Kupující mohou v  libovolném okamžiku vypnout možnost ukládání cookies souborů patřičným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM a dalšími souvisejícími právními předpisy. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.